top of page

S minoritmi do Izraela

Kláštor v Brehove pripravuje púť do Svätej Zeme v dňoch 15. - 22. mája 2024. Uskutoční sa z príležitosti 800. výročia stigmatizácie sv. Františka. Pozývame na ňu veriacich z Brehova i z okolia, františkánskych terciárov i všetkých našich priateľov!

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev - židovstva, kresťanstva a islamu. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je neopakovateľný zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.


Odborným sprievodcom púte je vdp. PaedDr. Michal Pitoniak, kňaz spišskej diecézy

Odlet a prílet: Piešťany

Cena zájazdu: 850 eur

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate

Prihlásiť sa môžete do 31. októbra na adrese brehov@minoriti.sk alebo osobne v kláštore minoritov u p. Jozefa, gvardiána (0910 842 499)


V cene je zarátané:

- letenka, všetky letiskové poplatky vrátane veľkej a malej batožiny

- 7x hotelové ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

- odborný sprievodca

V cene nie je zarátané:

- autobusová doprava z Trebišova na letisko do Piešťan a späť 40,-Euro za osobu

- obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje spolu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi/

- komplexné cestovné poistenie UNIQA /4,80 € platí pre rok 2023//deň/osoba (zahrňuje pandemické pripoistenie)


Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,15 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje CK právo na úpravu ceny.


PROGRAM PÚTE


1.deň: predpokladaný odchod autobusom o 8.00 hod. z Trebišova na letisko do Piešťan. Následný predpokladaný odlet o 18.00 hod. do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera a nocľah.


2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema - Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.


3.deň: po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.


4.deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 25,- Usd/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.


5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.


6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša - obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu /orientačná cena 40,-Usd, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.


7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii - Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.


8.deň: raňajky, podľa času odletu cestou do Tel Avivu zastávka v Emauz. Následný odlet do Piešťan s predpokladaným príletom o 17.00 hod. Transfer autobusom z letiska do Trebišova.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.


Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.


423 zobrazení
bottom of page