top of page

Jubileum stigmatizácie - La Verna

Začiatkom jesene roku 1224 sa odohralo stretnutie sv. Františka s ukrižovaným Kristom, pri ktorom boli do tela svätca vtlačené Ježišove rany. Toto tajomné stretnutie sa odohralo na čarovnom mieste zvanom La Verna, po latinsky Alvernia.La Verna je v skutočnosti lokalita na hore zvanej Monte Penna. Má nadmorskú výšku 1 283 metrov a nájdeme ju v centre toskánskych Apenín v strednom Taliansku. Miesto je známe najmä svojím spojením so svätým Františkom z Assisi a svätyňou zvanou Santuario della Verna, ktorá vyrástla na jeho počesť. Celý areál je súčasťou národného parku Casentino. Nachádza sa tam neveľký františkánsky kláštor, niekoľko kaplniek a kostolík, ktorý pápež Benedikt XV. v roku 1921 povýšil na baziliku minor. Každoročne tu rehoľníci ubytujú niekoľko tisíc pútnikov. Táto skutočnosť naznačuje, že ide o jedno z najdôležitejších a najobľúbenejších miest františkánskeho sveta.


Ľudia sem s obľubou prichádzajú najme vtedy, keď miestni rehoľníci konajú procesie krížovou chodbou k miestu, kde sv. František dostal na svoje telo znaky Kristových rán. Zhruba v polovici chodby im františkáni ukazujú malé dvierka, za ktorými sa dá schodmi zísť pod skalný previs na miesto nazývané „posteľ sv. Františka“. Ide o jaskynku, v ktorej údajne sv. František odpočíval na holej zemi. Aby pútnici zem zo svätcovho lôžka neodnášali ako relikviu, umiestnili nad ňu františkáni kovovú mrežu.


Hora sa so svätcom z Assisi spája od jari roku 1213. Podľa legendy sv. František s bratom Leom prechádzali oblasťou Montefeltro putujúc na akúsi rytiersku slávnosť. Svätec chcel využiť prítomnosť toľkých ľudí a vyliezol na nízky múrik. Svoje vystúpenie otvoril piesňou: „Také dobro očakávam, že každá bolesť je pre mňa potešením“. Potom povedal svoju kázeň a jeho vystúpenie bolo tak pútavé, že si úplne podmanilo množstvo poslucháčov. Medzi nimi sa našiel aj gróf Orlando Catani pochádzajúci z Chiusi v Casentine. Keď počúval svätca, cítil potrebu pozhovárať sa s ním o veciach, ktoré prežíval vo svojom vnútri. Akonáhle František kázeň skončil, zašiel za ním a oslovil ho. Boží muž sa potešil, ale chcel, aby si gróf najprv splnil povinnosti zdvorilosti a priateľstva voči tým, ktorí pripravili slávnosť. Dohodli si teda stretnutie na neskôr, po večeri. Šľachtic našiel počas nočného rozhovoru s Františkom svetlo pre svoju dušu. Pritom mu aj samotný František dovolil nahliadnuť do jeho vlastného srdca. Bohatý muž sa potom rozhodol ponúknuť mu miesto La Verna, ktoré vlastnil v Toskánsku. Tvrdil, že je osamelé a opustené, veľmi dobré a vhodné pre tých, ktorí chcú konať pokánie a žiť ďaleko od ľudí. Presviedčal svätca, že bude vyhovovať tým, ktorí túžia po živote v samote. Františkovi sa ponuka zapáčila. Poslal hneď dvoch spoločníkov, aby sa tam zašli pozrieť, a keď dostal potvrdenie, že to, čo gróf povedal, je pravda, prijal to miesto s veľkou radosťou.


Na La Verne sa František iste zdržiaval viackrát. Vieme, že v roku 1218 mu tam gróf Orlando Catani postavil dokonca aj kaplnku, ktorú zasvätili Panne Márii Anjelskej. Evidentne šlo o snahu vytvoriť pre Františka miesto, ktoré bude milovať rovnako, ako kúsok zeme pri meste Assisi, ktorý mu bol na svete najdrahší.


Na hore sú mnohé jaskynky a skalné previsy, ktoré oddávna slúžili ľuďom ako prírodné úkryty. Salvatore Vitale, významná postava františkánskeho sveta 17. storočia, označil horu za starobylé miesto uctievania pohanskej bohyne Laverny – ochrankyne zlodejov a skrývajúcich sa zločincov. Tí vedeli, že v hustom dubovom poraste nájdu bezpečné útočiská pred ich prenasledovateľmi. Medzi františkánmi sa traduje, že svätcovi sa na La Verne páčilo, pretože skalné pukliny a previsy mu pripomínali Kristove rany, do ktorých sa tiež túžil ukrývať. Po celý rok 2024 sa budeme aj my duchovne orientovať na toto miesto. Pripomíname si totiž 800. jubileum stigmatizácie sv. Františka.

94 zobrazení

Comments


bottom of page