top of page

Odpustky pre brehovský kostol

S radosťou oznamujeme všetkým našim priateľom, že pápež František udelil z príležitosti 800. výročia prvých jasličiek v talianskom Greccio mimoriadne plnomocné odpustky, ktoré môžu veriaci získať v aj v našom kostole od 8. decembra do 2. februára budúceho roku.KONFERENCIA FRANTIŠKÁNSKEJ RODINY

V Assisi 04. októbra 2023 na sviatok serafínskeho otca Františka

Bratom a sestrám františkánskej rodiny.

Plnomocné odpustky z príležitosti 800-ročného jubilea vianočných sviatkov v Greccio, ktoré slávil sv. František z Assisi

Milí bratia a milé sestry, pokoj Vám od Pána!

Píšeme Vám z Assisi, kde sme sa zhromaždili z príležitosti osláv nášho serafínskeho otca, aby sme sa s Vami podelili o veľký dar a privilégium, ktoré nám poskytuje sv. Otec z príležitosti 800-ročného výročia osláv Vianoc v Greccio. Tu si chcel svätý František pripomenúť narodenie Pána tak, že začal jasličkovou hrou a prešiel k slávnosti Eucharistie, v ktorej sa Ježiš Kristus sprítomňuje v chlebe a víne.

V súvislosti s touto oslavou 800-ročného výročia sme sa 17. apríla 2023 obrátili na Svätého Otca s prosbou: „Na podporu duchovnej obnovy veriacich a na rozmnoženie života milosti, prosíme, aby veriaci od 08. decembra 2023, sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie do 02. februára 2024, sviatku Obetovania Pána, mohli za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky návštevou kostolov, ktoré sú na celom svete zverené františkánskym rodinám a zotrvaním v modlitbe pred tam vystavenými jasličkami. Aj tí, ktorí sú chorí, alebo telesne nie sú schopní zúčastniť sa tejto poklony, môžu získať dar úplných odpustkov, tým, že Pánovi obetujú svoje utrpenie alebo sa zbožne pomodlia.“

Apoštolská penitenciária uvítala túto žiadosť a udelila plnú moc verejne ju oznámiť: Vo všetkých kostoloch, zverených nám k duchovnej starostlivosti, sa preto všetkým veriacim umožňuje, za obvyklých podmienok od 08. decembra 2023 do 02. februára 2024 ZÍSKAŤ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

Prosíme ťa, aby si o tomto „privilégiu“ informoval na všetkých našich miestach. Pretože to patrí k dobrému vzťahu, ktorý bol nadviazaný medzi sv. Františkom a Cirkvou, keď požiadal pápeža o odpustky pre tých, ktorí navštívia Porciunkulu. Dúfame, že to bude pre celú františkánsku rodinu príležitosť spoločenstva a duchovnej obnovy pre každého brata a sestru.

Nech Pán podporuje všetky vaše kroky a nech je k vám milosrdný! Vaši generálni ministri a prezident

Frances Duncan OSF prezident IFC-TOR Massimo Fusarelli OFM generálny minister Carlos Alberto Trovarelli OFMConv generálny minister Tibor Kauser OFS generálny minister Roberto Genuin OFMCap generálny minister Amando Trujillo Cano TOR generálny minister


108 zobrazení
bottom of page