top of page

Nedeľná kázeň

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“ (Lk 24,35-48)Emauzskí učeníci sa vrátili do Jeruzalema. Nadšene vravia ostatným, že Ježiš je živý a že bol celý deň s nimi, spoznali ho však až pri lámaní chleba. Uprostred tohto rozprávania sa Ježiš zrazu ocitá aj v tomto spoločenstve. Aj s nimi bol po celý čas, ale nikto z nich si to dosiaľ neuvedomil.


Živý Ježiš je tam, kde sa počúva Božie slovo. Je tam, kde sa láme chlieb, kde sa zhromažďuje spoločenstvo bratov a sestier, ktorí mu uverili. Je i medzi nami. Pokúsme sa otvoriť oči. Ak jeho prítomnosť stále nevnímame, načúvajme lepšie svojim horiacim srdciam.


79 zobrazení

留言


bottom of page