top of page

Vincentky v Brehove - nezabudnime

Obec Brehov vyhlásila koncom minulého roka dobrovoľnú zbierku s názvom "Pamätná tabuľa venovaná Rádu sestier sv. Vincenta de Paul". Aj my sa pripájame k tejto iniciatíve a prosíme o vašu podporu.


Účelom zbierky je zhromaždiť finančné prostriedky potrebné na likvidáciu starých náhrobkov sestier vincentiek z miestneho cintorína a osadenie pamätnej tabule venovanej rehoľným sestričkám rádu sv. Vincenta de Paul, ktoré pôsobili v obci Brehov v rokoch 1959 - 1998.


Asi sto rehoľníčok v dôchodkovom veku uväznili predstavitelia komunistického režimu v historickom minoritskom kláštore na kopci nad dedinou v roku 1959. Mnohé z nich sa nedožili návratu náboženskej slobody. Ich prítomnosť v obci bola však pre miestnych obyvateľov i široké okolie veľkým požehnaním. Rehoľné sestry viedli príkladný náboženský život a ľuďom z okolia všemožne pomáhali. Areál kláštora bol počas ich éry "rajskou záhradou" na ktorú mnohí pamätníci spomínajú s patričnou nostalgiou.


Hroby rehoľných sestier na brehovskom cintoríne sú už staré a v zlom technickom stave. Po ich zrušení zriadi obec pietne miesto pripomínajúce dobrotu, s akou tu ľuďom slúžili napriek tomu, že samé boli prenasledované.


Zbierku môžete podporiť zaslaním finančných príspevkov na transparentný účet obce Brehov vedený vo VÚB, a.s. pobočka Trebišov:


IBAN: SK56 0200 0000 0048 7186 2157


Dobrovoľná zbierka prebieha od 15. novembra 2023 do 29. februára 2024.


511 zobrazení
bottom of page