top of page
program dňa v kláštore minoritov

KLÁŠTOR MINORITOV V BREHOVE

Denný program

 

PONDELOK - PIATOK

06.00 hod.   Ranné modlitby, Invitatórium, Posvätné čítanie, Ranné chvály

06.30 hod.   Konventná sv. omša

07.00 hod.   Raňajky

12.00 hod.   Spytovanie svedomia, Modlitba cez deň (kaplnka v klauzúre)

12.15 hod.   Obed, čítanie nekrológov a modlitba za zosnulých

17.00 hod.   Večera

18.00 hod.   Farská sv. omša

18.30 hod.   Vystavenie Najsvätejšej sviatosti, Večerné chvály

18.45 hod.   Spoločné rozjímanie

19.15. hod.  Spytovanie svedomia, Kompletórium, Eucharistické požehnanie

19.30 hod.   Rekreácia

22.00 hod.   Silencium

 

SOBOTA - NEDEĽA

 07.00 hod.  Ranné modlitby, Invitatórium, Posvätné čítanie, Ranné chvály

08.00 hod.   Farská sv. omša

10.30 hod.   Farská sv. omša (nedeľa)

12.00 hod.   Spytovanie svedomia, Modlitba cez deň

12.15 hod.   Obed, čítanie nekrológov a modlitba za zosnulých

18.00 hod.   Večera

19.30 hod.   Večerné chvály

20.00 hod.   Rekreácia

Kompletórium a rozjímanie sú cez víkend súkromne

 

SPOLOČNÉ ČÍTANIE PO MODLITBE CEZ DEŇ

PIATOK:        Regula

SOBOTA:      Konštutúcie, Generálne štatúty, Kustodiálne štatúty

bottom of page