top of page
IMG_3627.jpg

NAŠA
KOMUNITA

Kláštornú komunitu tvoria štyria rehoľníci, traja kňazi a jeden rehoľný brat. Ich úlohou je vydávať na tomto mieste svedectvo kresťanského života podľa Kristovho evanjelia a podľa príkladu sv. Františka z Assisi.

Jozef Sukeník.jpg

br. Jozef Sukeník OFM Conv.
kňaz, gvardián

sukenik.jozef@gmail.com

Robert Gajderus.jpg

br. Róbert Gajderus OFM Conv.
kňaz, farár

brehov@abuke.sk
0903 982 792

Stanislav Rok.JPG

br. Stanislav Rok OFM Conv.
kňaz, farský vikár

stanislawrok@wp.pl

janko cirak.jpg

br. Ján Čirák OFM Conv.
rehoľný brat

janocirak@gmail.com

bottom of page