top of page
IMG_6247.JPG

PREHLIADKA KLÁŠTORA
A CELY PÁTRA EUSTACHA

Pre návštevníkov brehovskej samoty ponúkame prehliadku historickej budovy kláštora so sprievodom rehoľníka.

Prehliadka je možná po telefonickom dohovore.  

Návštevníci sa môžu oboznámiť s históriou minoritskej misie na Zemplíne a so súčasným spôsobom života miestnej rehoľnej komunity.

 

Prehliadka začína v kláštornom kostole. Pokračuje výstavou fotografií zo života rehoľníkov a návštevou najzaujímavejších vnútorných priestorov historického konventu: kapitulnej siene, refektára a kláštorného väzenia - cely pátra Eustacha Šujanského. 

 

ČAS PREHLIADKY: cca 30 min.

CENA PREHLIADKY: dobrovoľný milodar

bottom of page