top of page
minoriti 2_edited.jpg

Rímskokatolícka farnosť sv. Františka z Assisi v Brehove
Kláštorná 31, 076 05 Brehov. Tel.: 056/67 952 26; 0903 982 792

brehov@abuke.sk

 

Farské oznamy

1. adventná nedeľa

3. - 10. decembra  2023

New Picture (1).bmp

1. Pozývame k účasti na slávnostnej novéne pred Sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Hosťujúcim kazateľom je po celú novénu kapucínsky kňaz a misionár milosrdenstva brat Jakubrafael Patay. Vždy pred sv. omšou je možnosť prijať sviatosť zmierenia v slovenskom i v maďarskom jazyku.


2. Zvonček z minulej nedele 82,20 Eur. Dnes je zbierka na charitu. Všetky informácie o činnosti Charity nájdete na webe: charita-ke.sk . Milodar môžete preukázať aj vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002.
 

3. Upratovanie kostola: Lucia Kucharčíková, Alžbeta Hudáková, Marta Macová

New Picture.bmp
bottom of page