top of page
P1019612_DxO.jpg

Rímskokatolícka farnosť sv. Františka z Assisi v Brehove
Kláštorná 31, 076 05 Brehov. Telefón: 056/67 952 26; 0903 982 792

brehov@abuke.sk

 

Farské oznámenia

15. nedeľa v cezročnom období
14. - 21. júla 2024

New Picture.bmp

1. Pri príležitosti františkánskeho jubilea - 800 rokov od stigmatizácie svätého Františka z Assisi vás pozývame na svätú omšu a františkánsku krížovú cestu v stredu 17. júla o 18.00 hod.

 

2. Minulú nedeľu sa vyzbieralo 81,75 Eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 

3. Otec Dionýz príde do našej farnosti sláviť maďarskú sv. omšu už na budúcu nedeľu 21. júla ráno o 8.00 hod. V štvrtú nedeľu mesiaca je tento raz viazaný inými povinnosťami.

 

4. Upratovanie kostola: Tünde Zrebňáková, Milena Šepeľáková, Denisa Stropkayová.

 

 Prajeme Vám pekný a požehnaný letný čas.

New Picture.bmp

Číslo účtu farnosti

SK76 0900 0000 0050 2021 4914

bottom of page