top of page
brehov minoriti

Rímskokatolícka farnosť sv. Františka z Assisi v Brehove
Kláštorná 31, 076 05 Brehov. Tel.: 056/67 952 26; 0903 982 792

brehov@abuke.sk

 

Farské oznamy

3. veľkonočná nedeľa
14. - 21. apríla 2024

New Picture (1).bmp

1. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania (na kňazský stav; k rehoľnému životu). Povzbudzujeme k súkromnej i spoločnej modlitbe na tento úmysel.


2. Pri príležitosti františkánskeho jubilea - 800 rokov od stigmatizácie svätého Františka z Assisi vás pozývame na františkánsku krížovú cestu v stredu 17. apríla po večernej svätej omši.


3. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Svätá omša bude jedna o 10.00.


4. Minulú nedeľu sa vyzbieralo 81,65 Eur. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


5. Upratovanie kostola: Katarína Bodnárová, Anastázia Feteríková, Martina Sinaiová.

Požehnanú nedeľu a nasledujúci týždeň!

New Picture.bmp

Číslo účtu

SK76 0900 0000 0050 2021 4914

bottom of page