top of page
brehov zima.jpg

Exercície
a duchovné obnovy

Naša komunita ponúka jednotlivcom i spoločenstvám možnosť prežiť v brehovskom kláštore duchovné cvičenia - exercície.
Ich formu dokážeme prispôsobiť vašim požiadavkám.

Bratia vám radi poskytnú službu exercitátora, postarajú sa o pohodlné ubytovanie a stravu. Počas exercícií budete mať možnosť podieľať sa na niektorých častiach duchovného programu rehoľného spoločenstva pri rešpektovaní zásad kláštorného poriadku. 

TÉMY EXERCÍCIÍ

Bílé vločky, pozadí
Vlny na skalách

UMENIE NOVÝCH ZAČIATKOV

Duchovné rozlišovanie podľa zásad Fabia Rosiniho

br. Róbert Gajderus

Křesťanská knížka

KRISTUS,
MOJA LÁSKA

Hľadanie seba samého v tvári Krista, ktorý je Láska 

br. Jozef Sukeník

kriz brehov
V ŠKOLE 
SV. FRANTIŠKA

Duchovné cvičenia pre členov tretieho rádu (OFS)

br. Stanislav Rok

Bílé vločky, pozadí
Socha Marie

NA CESTE
S MÁRIOU

Duchovné cvičenia pre mariánskych ctiteľov  

br. Stanislav Rok

Klášter Santo Toribio

KRÍŽ
SV. FRANTIŠKA

O Kristovom kríži

a eucharistickom tajomstve

br. Jozef Sukeník

Mladí sportovci
MOJE SRDCE 
BDIE

Duchovná obnova

pre mládež

br. Jozef Sukeník

Tužka a notebook

TERMÍNY

12. - 14. januára 2024

NA CESTE S MÁRIOU

Víkendová duchovná obnova určená pre mariánskych ctiteľov.
Obnovu vedie br. Stanislav Rok OFM Conv.

 

Účastnícky poplatok: 90 eur.
Prihlásenie do 4. januára na brehov@minoriti.sk

 

26. - 28. januára 2024

KRISTUS, MOJA LÁSKA

Víkendová duchovná obnova vhodná pre laikov i rehoľníkov, katechétov a učiteľov cirkevných škôl. Biblické meditácie o Jánovom evanjeliu.
Obnovu vedie br. Jozef Sukeník OFM Conv.

 

Účastnícky poplatok: 90 eur.
Prihlásenie do 18. januára na brehov@minoriti.sk

 

09. - 11. februára 2024

V ŠKOLE SV. FRANTIŠKA

Víkendová duchovná obnova určená pre členov františkánskeho svetského rádu OFS. Obnovu vedie br. Stanislav Rok OFM Conv.

 

Účastnícky poplatok: 90 eur.
Prihlásenie do 2
. februára na brehov@minoriti.sk
 

23. - 25. februára 2024

KRÍŽ SV. FRANTIŠKA

Meditácie o Kríži a Kristovom tele v živote a spiritualite zakladateľa rádu menších bratov.
Obnovu vedie br. Jozef Sukeník OFM Conv.

 

Účastnícky poplatok: 90 eur.
Prihlásenie do 16
. februára na brehov@minoriti.sk
 

bottom of page