top of page
iglody hrob rad

Eliáš Štefan Iglódy

Nadpis 3

Eliáš Štefan Iglódy sa narodil okolo roku 1620 v kalvínskej šľachtickej rodine.
Vo veku šestnásť rokov prežil veľkú vnútornú premenu, opustil rodinu i všetko, čo mal a stal sa sluhom na šľachtickom dvore grófa Štefana Ňáryho. Tam sa dva roky stretával s apoštolskými misionármi z rehole minoritov.

Vo veku 18 rokov vstúpil do noviciátu tejto rehole v obci Rad.
Medzi bratmi vynikal cnostným životom a veľkou láskou k Bohu a ľuďom. Rehoľníci ho poverili zbieraním almužny. Svedectvo životnej premeny tohto šľachtica povzbudzovalo mnoho ľudí ku konverzii na katolícku vieru.

Štefan Iglódy prežil v kláštore iba šesť mesiacov svojho krátkeho života. V roku 1639 ho umučili dvaja muži z rodnej obce, pretože sa odmietol s nimi vrátiť do rodičovského domu.

Rehoľa minoritov sa usiluje o otvorenie procesu jeho blahorečenia.

V roku 2011 bol pri archeologickom výskume v ruinách starého kláštora v obci Rad objavený hrob brata Štefana. Chlapec mal do dlane vtlačené kovové srdiečko s citátom biblickej knihy Veľpieseň: 

Ja spím, ale moje srdce bdie.
 
rad iglody putovanie.jpg
bottom of page