top of page
DSC_0489.jpg
Našu rehoľnú komunitu môžete podporiť
zaslaním príspevku 
alebo omšového milodaru
na číslo účtu

SK82 0900 0000 0005 5025 8866Brehovskú farnosť môžete podporiť zaslaním príspevku

na číslo účtu

SK76 0900 0000 0050 2021 4914
ĎAKUJEME
bottom of page