top of page

Otvorenie serafínskeho jubilea

Pred niekoľkými dňami začala františkánska rodina sláviť ďalšie významné jubileum, 800. výročie od stigmatizácie svätého Františka. Pri slávnosti v piatok dopoludnia sa v sanktuáriu La Verna stretli generálni ministri všetkých františkánskych rádov sprevádzaní bratmi a sestrami, ktorí reprezentovali jednotlivé rehoľné jurisdikcie. Otvorenie jubilea sledovalo prostredníctvom sociálnych sietí niekoľko tisíc ľudí v priamom prenose.


Najstaršie stredoveké biografie sv. Františka hovoria, že v lete roku 1224 svätec prežíval veľkú ľudskú aj duchovnú krízu. V ťažkom období sa utiahol na vrch La Verna nad údolím Casentino v Toskánsku. Tam sa odohralo tajomné stretnutie s ukrižovaným serafínom, po ktorom ostalo telo svätca poznačené na rukách, nohách i boku Kristovými ranami. Bol to zážitok, pri ktorom sv. František precítil neopísateľnú bolesť i nevýslovnú lásku Ukrižovaného. Na La Verne nadobudol svätec duchovné poznanie, ktorého ovocím sú dva jeho vzácne texty: Chvály Boha najvyššieho a Pieseň brata Slnka.


Františkánske rehole na celom svete sa pokúsia výročie tejto udalosti ponúknuť svetu ako inšpiráciu k potrebnej zmene myslenia, čiže k obráteniu. Pre jubileum vybrali heslo: „Z rán nový život“. Vo svete zranenom vojnami, rozdelením, nedôverčivosťou či klimatickými katastrofami je totiž príklad Františka z Assisi aj dnes prameňom inšpirácie pre nájdenie správnych slov a konkrétnych činov, ktoré povedú k stretnutiu, dialógu, zmiereniu a ochrane toho, čo je vo svete dôležité a vzácne. Františkánske rehole z príležitosti jubilea pripravujú mnohé duchovné a spoločenské podujatia najrôznejšieho charakteru. Na Slovensku existujú dve centrá úcty k stigmatizácii sv. Františka: v Nových Zámkoch a v Brehove.


zdroj: ofm.org


210 zobrazení

Comments


bottom of page